برگزاری نشست تخصصی بازخوانی سیر خصومت آمریکا در طول حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

:::آرشیو:::


کد : 990

در این نشست صمیمانه که با حضور امام جمعه محترم شهر آستانه اشرفیه حجت الاسلام ولمسلمین جناب آقای دکتر طیبی برگزار گردید به بررسی تخصصی سیر خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی پرداخته شد و ایشان در تبیین روز 13 آبان و مسئله برجام مطالبی ارزنده ای را بیان فرمودند

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 3تصویرPhoenix:تصویر1 از 3تصویرPhoenix:تصویر2 از 3تصویر