جلسه ریاست محترم واحد با اعضای هیأت علمی دانشگاه مورخ 98/5/2

:::آرشیو:::


کد : 946
بازدید 193 بار
نویسنده: سعید امیدی
تاریخ انتشار 03 مرداد ماه 1398 ساعت 16:02
مطلب قابل چاپ

در این جلسه بر ساماندهی بهتر گروه های آموزشی، بویژه گروه های کامپیوتر و عمران تاکید شد و مقرر گردید از این تاریخ به بعد جلسات منظم ماهانه توسط گروههای مختلف آموزشی برگزار شود. علاوه بر این در خصوص موضوعات مختلف پژوهشی، آموزشی، اداری و مالی و فرهنگی بحث و تبادل نظر شد.

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 5تصویرPhoenix:تصویر1 از 5تصویرPhoenix:تصویر2 از 5تصویرPhoenix:تصویر3 از 5تصویرPhoenix:تصویر4 از 5تصویر