دومین دوره تکمیلی اردوی آموزشی - تشکیلاتی حیات طیبه

:::آرشیو:::


کد : 925
تاریخ انتشار 05 تير ماه 1398 ساعت 08:54
مطلب قابل چاپ

دومین دوره تکمیلی اردوی آموزشی - تشکیلاتی حیات طیبه

ویژه اعضای فعال تشکل های دانشجویی برادران

زمان: 20 الی 31 تیرماه 98

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه