برگزاری نشست علمی، فرهنگی با موضوع تواضع و ساده زیستی در زندگی امام (ره)

:::آرشیو:::


کد : 909
بازدید 404 بار
تاریخ انتشار 12 خرداد ماه 1398 ساعت 13:53

در تاریخ 98/3/12 نشستی علمی، فرهنگی و تبئینی با موضوعات تواضع و ساده زیستی و خانواده در سبک زندگی امام (ره) با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد برگزار گردید و در پایان نیز مستند عیسی خمینی به نمایش درآمد