مراسم تکریم و معارفه معاونت آموزشی واحد آستانه اشرفیه 98/1/31

کد : 874
بازدید 173 بار
مطلب قابل چاپ

در این مراسم از زحمات جناب آقای دکتر باقری نیا معاونت سابق این واحد آموزشی تقدیر و تشکر به عمل آمده و جناب آقای دکتر رمضانی به عنوان معاون جدید این واحد معرفی گردیدند

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 5تصویرPhoenix:تصویر1 از 5تصویرPhoenix:تصویر2 از 5تصویرPhoenix:تصویر3 از 5تصویرPhoenix:تصویر4 از 5تصویر