ساعت و تاریخ امتحانات عملی استاد عسکری

:::آرشیو:::


کد : 275
بازدید 268 بار
نویسنده: محبوبه حسین پور
تاریخ انتشار 25 آذر ماه 1395 ساعت 15:05
مطلب قابل چاپ

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

کارگاه محاسبه و ترسیم 2

95/10/9

10

کارگاه محاسبه و ترسیم 3

95/10/9

11

کارگاه محاسبه و ترسیم 4

95/10/9

12

کارگاه محاسبه و ترسیم 6

95/10/9

13