ساعت و تاریخ امتحانات عملی استاد کشاورز

:::آرشیو:::


کد : 274
بازدید 241 بار
نویسنده: محبوبه حسین پور
تاریخ انتشار 25 آذر ماه 1395 ساعت 14:56
مطلب قابل چاپ

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

مبانی اینترنت

95/10/5

9/00  صبح

محیط های چند رسانه ای

95/10/6

9/00  صبح

کاربرد کامپیوتر در حسابداری3

95/10/7

14/30 عصر