امتحان عملی درس آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک- استاد حقیقی

:::آرشیو:::


کد : 271
بازدید 250 بار
نویسنده: محبوبه حسین پور
تاریخ انتشار 25 آذر ماه 1395 ساعت 14:25
مطلب قابل چاپ

امتحان عملی درس آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک - استاد حقیقی، در تاریخ 95/10/2 راس ساعت 9 صبح می باشد.