دیدار دکتر دوستار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

کد : 1219

دیدار دکتر دوستار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به همراه دکتر مجیدی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه با فرمانده محترم سپاه این شهرستان

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 2تصویرPhoenix:تصویر1 از 2تصویر