بازدید دکتر دوستار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و هیات همراه

کد : 1218

بازدید دکتر دوستار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و هیات همراه از ساختمان آموزشی اداری و زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 10تصویرPhoenix:تصویر1 از 10تصویرPhoenix:تصویر2 از 10تصویرPhoenix:تصویر3 از 10تصویرPhoenix:تصویر4 از 10تصویرPhoenix:تصویر5 از 10تصویرPhoenix:تصویر6 از 10تصویرPhoenix:تصویر7 از 10تصویرPhoenix:تصویر8 از 10تصویرPhoenix:تصویر9 از 10تصویر