حذف و اضافه + انتخاب واحد اولیه با تاخیر

کد : 1216

🟨زمان بندی حذف و اضافه انتخاب واحد

⭕️  دانشجویان میتوانند مطابق زمانبندی بالا از طریق سایت دانشگاه و راهنمای انتخاب واحد، نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.


🔺روز  ۱۳ اسفند ساعت ۱۵ الی ۲۱
🟩وردی های ۹۷ و ما قبل

🔺روز  ۱۴ اسفند ساعت ۱۵ الی ۲۱
🟩وردی های ۹۸ و ۹۹

⚠️ یا اینکه فردا در ساعات اداری
(۸ الی ۱۴) با مراجعه #حضوری به دانشگاه انتخاب واحد نمایید.


💢💢💢💢💢💢  مسئولیت و عواقب آموزشی و مالی ناشی از عدم انتخاب واحد بر عهده دانشجو می باشد.💢❗️⭕️ دانشجویانی هم که پیش از این برای انتخاب واحد بصورت حضوری مراجعه نموده اند، حداکثر تا ۱۵ اسفند واحدهای آنها ثبت می گردد.⭕️❗️