جلسه شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

کد : 1200

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه با حضور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان جناب آقای دکتر صیداوی و ریاست محترم واحد و همه اعضای محترم هیات علمی