فیلم آموزشی شرکت در امتحانات و کلاس های مجازی(ویژه اساتید)

کد : 1193
بازدید 1571 بار
نویسنده: مدیریت سایت
تاریخ انتشار 16 دي ماه 1399 ساعت 14:16

اساتید گرامی از طریق لینک های زیر دستور العمل برگزاری امتحانات مجازی پایان نیمسال جاری و همچنین فیلم های آموزشی شرکت و برگزاری کلاس ها و امتحانات مجازی خود را دریافت و مشاهده نمایید.

ویژه اساتید :

اساتید - آماده سازی درس برای امتحان

اساتید - بررسی پاسخ نامه امتحان جهت ارزیابی

اساتید - برگزاری کلاس مجازی و بارگزاری جزوه

اساتید - طراحی سوالات تستی

اساتید - طراحی سوالات تشریحی

اساتید - دستورالعمل برگزاری امتحانات مجازی پایان نیمسال جاری (حتما مطالعه شود)

اساتید - راهنمای قالب بندی و طراحی سوالات مجازی امتحان پایان نیمسال جاری

دانلود فایل های مربوطه

اساتید - طراحی سوالات تستی
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 5.69MB
اساتید - طراحی سوالات تشریحی
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 6.78MB
راهنمای قالب بندی و طراحی سوالات مجازی
نوع فایل : pdf
اندازه فایل : 16.06MB
اساتید - برگزاری کلاس مجازی و بارگزاری جزوه
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 8.17MB
دستورالعمل برگزاری امتحان مجازی
نوع فایل : pdf
اندازه فایل : 1.83MB
طراحی و قالب بندی درس
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 40.68MB
ورود سوالات از طریق wrod
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 33.05MB
مشاهده نتیجه امتحان
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 22.56MB
بارگزاری سوالات - اسکن همه سوالات
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 16.11MB
بارگزاری سوالات - اسکن سوالات
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 24.82MB