آموزش نحوه کار با سامانه آموزشیار ویژه اساتید

کد : 1139

آموزش نحوه کار با سامانه آموزشیار ویژه اساتید

دانلود فایل های مربوطه

آموزش نحوه کار با سامانه آموزشیار (ویژه اساتید)
نوع فایل : mp4
اندازه فایل : 12.21MB