اطلاعیه شماره (2) - انتخاب واحد

کد : 1135

 

اطلاعیه
لطفا به دانشجویان اطلاع رسانی فرمائید فقط دانشجویان مجاز به انتخاب واحد در تاریخ مقرر میتوانند وارد سیستم شوند و بقیه دانشجو ها اجازه login به سیستم را ندارند

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی

در زمان انتخاب واحد فقط دانشجویانی که امکان انتخاب واحد دارند مجاز به ورود به سایت دارند و سایر دانشجویان نمی توانند وارد سایت شوند.