ثبت نام ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاهی

کد : 1127

ثبت نام ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاهی آغاز شد.

با موضوع :

اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی سطح1

اخلاق علمی و حرفه ای سطح 2

اصول تعلیم و تربیت سطح 4

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایند:

Yun.ir/h4m0k6

@hamandishi_gilan