بازدید سرزده هیات نظارت وارزیابی منطقه سه با سرپرستی دکتر طاهری از واحد آستانه اشرفیه

کد : 1110

رئیس اداره نظارت و ارزیابی منطقه سه استان های گیلان، مازندران و گلستان به صورت سرزده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه، دکتر رضا طاهری رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد منطقه سه گیلان، مازندران و گلستان صبح امروز به صورت سرزده از قسمت های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه و همچنین محل برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان بازدید و با تعدادی از دانشجویان و مسئولان برگزاری امتحانات گفتگو کرد.

دکتر طاهری در این بازدید ضمن تاکید بر رعایت نکات بهداشتی و استفاده اجباری از ماسک، از مناسب بودن فضا، محل امتحانات و رعایت فاصله اجتماعی توسط دانشجویان ابراز رضایت و از رئیس و مسئولان برگزارکنندگان حوزه امتحانات قدردانی و تشکر کرد.

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 6تصویرPhoenix:تصویر1 از 6تصویرPhoenix:تصویر2 از 6تصویرPhoenix:تصویر3 از 6تصویرPhoenix:تصویر4 از 6تصویرPhoenix:تصویر5 از 6تصویر