بازدید مرکز بهداشت و هیات همراه

:::آرشیو:::


کد : 1107
تاریخ انتشار 04 تير ماه 1399 ساعت 11:40

 بازدید بازرسان مرکز بهداشت شهرستان آستانه اشرفیه  از دانشگاه  در رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی ، استفاده از ماسک و دستکش و سایر موارد بهداشتی

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 2تصویرPhoenix:تصویر1 از 2تصویر