برگزاری امتحانات نیمسال دوم 99-98

:::آرشیو:::


کد : 1101

امتحانات نیمسال دوم 99-98 از روز شنبه مورخه 99/3/24 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه آغاز گردید. در این امتحانات ضمن رعایت کلیه موارد بهداشتی، استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده  برای دانشجویان ، اساتید و مراقبین  الزامی می باشد. لازم به ذکر است که دانشجویان طرح تعاون نیز در این خصوص همکاری لازم را در برگزاری امتحانات به عمل آوردند

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 3تصویرPhoenix:تصویر1 از 3تصویرPhoenix:تصویر2 از 3تصویر