بازدید دکتر دوستار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

کد : 1096
تاریخ انتشار 07 خرداد ماه 1399 ساعت 10:23

بازدید دکتر دوستار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 6تصویرPhoenix:تصویر1 از 6تصویرPhoenix:تصویر2 از 6تصویرPhoenix:تصویر3 از 6تصویرPhoenix:تصویر4 از 6تصویرPhoenix:تصویر5 از 6تصویر