تکذیب صفحه منصوب به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی دکتر طهرانچی

کد : 1078

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید گرامی می رساند که اقای دکترطهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه صفحه ای در شبکه های مجازی از جمله اینستاگرام ندارد و کلیه نظرات ایشان از طریق روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی به اطلاع دانشجویان و اساتید خواهد رسید.