راهنمای ارسال و دریافت جزوات از طریق سایت دانشگاه

راهنمای ارسال و دریافت جزوات دروس توسط اساتید و دانشجویان به پیوست می باشد.

 


دانلود فایل های مربوطه

راهنمای ارسال جزوه(اساتید)
نوع فایل : pdf
اندازه فایل : 677.86KB
راهنمای دریافت جزوه(دانشجویان)
نوع فایل : pdf
اندازه فایل : 592.72KB

مشاهده ویدئو