جلسه گردهمایی و هم اندیشی

:::آرشیو:::


کد : 1038
تاریخ انتشار 02 بهمن ماه 1398 ساعت 13:45

جلسه گردهمایی و هم اندیشی با دهیاران محترم شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر به منظور معرفی دانشگاه و تعامل جهت جذب دانشجو

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 3تصویرPhoenix:تصویر1 از 3تصویرPhoenix:تصویر2 از 3تصویر