تقویم آموزشی

:::آرشیو:::


کد : 1037
تاریخ انتشار 02 بهمن ماه 1398 ساعت 13:31

انتخاب واحد                   از تاريخ 05/ 11/ 98   الي 10/ 11/ 98 
حذف و اضافه                 از تاريخ 26/ 11/ 98 الي   01/ 12/ 98  


شروع كلاس ها از تاريخ 12/ 11/ 98 
تاريخ امتحانات از 24/ 03/ 99  الي  05/ 04 /99 مي باشد