بیمه خدمات درمانی - تکمیلی

:::آرشیو:::


کد : 1036
تاریخ انتشار 29 دي ماه 1398 ساعت 14:05

قابل توجه همکاران گرامی

جهت ثبت نام یا انصراف دوره جدید بیمه خدمات درمانی - تکمیلی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/11/2 به مسئول بیمه رفاه دانشگاه مراجعه فرمایید