همایش بصیرتی مردمی اقشار، حماسه 9 دی

:::آرشیو:::


کد : 1027
تاریخ انتشار 11 دي ماه 1398 ساعت 13:52

شرکت رئیس و همکاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه در همایش بصیرتی مردمی اقشار، حماسه 9 دی

در سالن اجتماعات کانون بسیج جوانان آستانه اشرفیه مورخ 98/10/10

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 3تصویرPhoenix:تصویر1 از 3تصویرPhoenix:تصویر2 از 3تصویر