برگزاری جلسه شورای فرهنگی و آراستگی و شئون فرهنگی

:::آرشیو:::


کد : 1001
بازدید 240 بار
تاریخ انتشار 06 آذر ماه 1398 ساعت 09:03
مطلب قابل چاپ

برگزاری جلسه شورای فرهنگی و آراستگی و شئون فرهنگی با حضور تمام اعضا در دفتر ریاست محترم دانشگاه

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 3تصویرPhoenix:تصویر1 از 3تصویرPhoenix:تصویر2 از 3تصویر