کاردانی ناپیوسته

کد : 20بازدید 3882 بارمطلب قابل چاپ

لیست رشته های کاردانی ناپیوسته دایر در واحد

کاردانی ناپیوسته

 کد رشته

1

تربیت بدنی

21408

2

معماری

60206

3

کاردان فنی برق - الکترونیک

40113

4

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

20318

5

تربیت معلم آموزش ابتدایی

20626

6

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

20104

7

حسابداری

21301

8
کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان 40482
9
علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات 41017
10
علمی کاربردی - نرم افزار کامپیوتر 70101

ارسال مطلب برای دوستان

لطفا در هر خط یک آدرس ایمیل بنویسید .

ارسال برای دوستان