تماس با ما

کد : 10056

 

 

آدرس : آستانه اشرفیه ، میدان جمهوری ، بلوار معین، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات تماس : 42125030-013


تلفن های مستقیم :

آموزش :            42125169-013 

معاونت :            42137492-013 

اداره آموزش :       42137495-013

امورمالی :          42125747-013 

دفتر ریاست :        42126030-013

فناوری اطلاعات :    42135757-013

اطلاعات(نگهبانی) : 42125030-013

دبیرخانه (فکس) :   42135756-013


Email : astanehiau@gmail.com