مدیران گروه

کد : 10055

مدیران گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

آخرین مدرک

تلفن داخلی

 

 1

محسن میرزایی

مدیر گروه - دروس عمومی

دکتری ریاضی

124

2

عبدالرضا رضاپور

مدیرگروه (کامپیوتر-برق-مکانیک)

دکتری کامپیوتر

124

3

معین زرعیان

مدیرگروه (حسابداری-مدیریت دولتی-آموزش ابتدایی)

حسابداری

124

4

مهدی زرینی

مدیرگروه (عمران-معماری)

عمران

124