اداری، مالی

کد : 10053

تلفن : 01342125030

 

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

آخرین مدرک

تلفن داخلی

 

  1

حسين پورجعفر

کارشناس مسئول امور اداري

 و مالي

دانشجوی دکتری مدیریت

133

  

2

محبوبه حسين پوردستكي

كارگزين

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

116

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

3

فاطمه حنيفه

كارشناس امور پژوهشی

کارشناسی ارشد زمین شناسی

113

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

4

مجتبي پوركريمي درياكناري

حسابدار (صندوق رفاه دانشجويي)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

119

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

5

سيدعباس افنداك

خدمتگزار

کارشناسی مکانیک

115

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

6

محمد کفشدار جلالی

 

کارشناسی ارشد حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه