حوزه ریاست

کد : 10051

تلفن : 01342126030

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

آخرین مدرک

تلفن داخلی

 

 1

سیدعلیرضاعابدین نجفی

کارشناس روابط عمومي

 و دفتر رياست

کارشناسی ارشد روانشناسی

115

2

ميثم رهنماي فلاح رودبنه

كارشناس فناوري اطلاعات

 و آمار

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

126

حوزه ریاست