ساعت حضور مدیران گروه

کد : 10045بازدید 1170 بارنویسنده: مدیریت سایت مطلب قابل چاپ


ساعت حضور مدیران گروه در نیمسال اول تحصیلی 97-96 به شرح ذیل می باشد :

 

گروه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

مدیر آموزش - حسابداری

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

عدم حضور

آقای دکتر زرعیان moeinzareian@gmail.com

حضور درکلاس16-13

حضور درکلاس16-13

حضور درکلاس16-13

 

کامپیوتر

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

حضور با هماهنگی قبلی

حضور با هماهنگی قبلی

آقای دکتر رضاپور abdoreza.rezapour@gmail.com

حضور درکلاس16-13

حضور درکلاس16-13

حضور درکلاس16-13

عمران –  نقشه برداری

عدم حضور

حضور با هماهنگی قبلی

حضور در دفتر12-8

حضور در دفتر12-8

حضور در دفتر12-8

خانم دکتر ملک دوست mmalekdoost@yahoo.com

 

حضور درکلاس15-13

حضور درکلاس15-13

حضور درکلاس18-13

مدیریت –  آموزش معلمان

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

عدم حضور

خانم دکتر حیدری heidari1380@yahoo.com

 

حضور درکلاس16-13

حضور درکلاس16-13

حضور درکلاس16-13

معماری

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

حضور در دفتر13-8

عدم حضور

خانم دکتر حوصله دار r_h_patient@yahoo.com

 

حضور درکلاس15-13

حضور درکلاس16-13

حضور درکلاس19-13

برق - مکانیک

حضور در دفتر16-8

حضور در دفتر16-8

حضور در دفتر16-8

حضور در دفتر16-8

حضور در دفتر16-8

 آقای مهندس بابائی - آقای مهندس نوروزی

 

 

ارتباط با ما

نام شما:
ایمیل شما: