فرم های پژوهشی دانشجویان ارشد

کد : 10039بازدید 4149 بارنویسنده: مدیریت سایت تاریخ انتشار 25 خرداد ماه 1395 ساعت 09:07 مطلب قابل چاپ

مراحل اخذ،تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 


1.
انتخاب موضوع پايان نامه
-------------------------------------------------------- 

2. انتخاب استاد راهنما مشاور
-------------------------------------------------------- 

3. تكميل فرم تصويب موضوع پايان نامه و ارائه به مدير گروه
-------------------------------------------------------- 

4. ارائه پروپوزال
-------------------------------------------------------- 

5. تصويب پروپوزال
--------------------------------------------------------

6. نگارش پايان نامه
--------------------------------------------------------

7. اعلام آمادگي و تعيين تاريخ دفاع
--------------------------------------------------------

8. برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه
--------------------------------------------------------

9. ثبت نمره نهايي
--------------------------------------------------------

10. تسويه حساب نهايي


1). انتخاب موضوع پايان نامه

 

دانشجوی گرامی در انتخاب موضوع پایان نامه به موارد زیر دقت فرمائید:

·عنوان پایان نامه می بایست مختصر، رسا و جامع باشد.

·دانشجویان باید توجه داشته باشند دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حداکثر یک ساله به اتمام برسد.

·موضوع پایان نامه تکراری نباشد.

·موضوع پایان نامه باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد.

·موضوع پایان نامه باید با رشته تحصیلی و گرایش تخصصی دانشجو مرتبط باشد.

·با توجه به اینکه حداکثر 2 نمره از نمره کل پایان نامه مربوط به ارائه مقاله می باشد، دانشجویان لازم است نگارش مقالـه را از شروع مراحــل پیشنهادی مــوضوع پایان نامه مدنظر قرار دهند و بهتحقیق بپردازند و موضوعی را انتخاب نمایند که امکان استخراج مقاله را داشته باشد.

 

2). انتخاب استاد راهنما و مشاور 

دانشجو قبل از هماهنگی با استادان راهنما و مشاور موظف است از تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی و مشاوره ایشان اطلاع حاصل نماید و همچنین اساتید راهنما و مشاور نیز موظف هستند قبل از امضای فرم به سقف پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال فرم و فرستادن دانشجو به حوزه معاونت پژوهشی و یا در نوبت قرار دادن و ایجاد وقفه در کار دانشجو جدا" پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه مسئولیت تاخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار متوجه استادان مربوطه و دانشجو خواهد بود.

شرایط استادان راهنما و مشاور انتخابی برایپایان نامه های کارشناسی ارشد:

الف ) شرایط استاد راهنما:

1- داشتن مدرک دکتری تخصصی و حداقل مرتبه استادیاری برای اعضاء هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی معتبر و داشتن کد شناسایی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.
2- مربیان برجسته با داشتن مدرک کارشناسی ارشد و سابقه تدریس یا تحقیق بیش از 10 سال در مراکز دانشگاهی یا تحقیقاتی (در صورت نبودن استادیار به تعداد کافی و با تایید گروه تخصصی)

تبصره: در صورتی که استاد راهنما عضو هیات علمی نباشد ، داشتن مدرک دکتری تخصصی به منظور هدایت پایان نامهکارشناسی ارشد برای وی الزامی است (انتخاب استاد راهنمای غیر هیات علمی صرفا" در صورت شاغل بودن در موسسات تحقیقاتی یا سازمانها و نهادهابا تایید گروه تخصصی امکان پذیر خواهد بود)

نحوه انتخاب استاد راهنما :  

استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد مربوطه و تایید گروه تخصصی طبق شرایط بند الف تعیین می گردد. همچنین حکم تفویض وی جهت راهنمایی پایان نامه از سوی معاون پژوهشی واحد صادر می گردد.

ب) شرایط استاد مشاور: 

1- دارا بودن شرایط مندرج در بند الف و تبصره ذیل آن

2- مربیان برجسته با داشتن مدرک کارشناسی ارشد و سابقه تدریس یا تحقیق بیش از 10 سال در مراکز دانشگاهی یا تحقیقــاتی (در صورت نبودن استادیار به تعداد کافی و با تایید گروه تخصصی)

نحوه انتخاب استاد مشاور:

به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته با رعایت شرایط مندرج در بندهای الف و ب و پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه، به عنوان استاد مشاور تعیین میشود. همچنین حکم وی از سوی معاون پژوهشی واحد صادر می گردد.توجه : در مورد اساتید مدعو، دانشجو باید اساتیدی را به عنوان راهنما انتخــاب نمایــد، که اطمینان داشــته باشد در هنگام برگزاری جلسه دفاع در واحد حضور خواهند داشت.  

 

3). تکمیل فرم تصویب موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه

· جهت اطمینان از تکراری نبودن موضوع پایان نامه به سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به آدرسhttp://irandoc.ac.ir و سایت سیکا به آدرس http://Sika.iau .irمراجعه وموضوع پایان نامه و کلمات کلیدی عنوان پایان نامه خود را جستجو نمائید.

·از نتایج حاصل از جستجو پرینت گرفته و ضمیمه فرم تکراری نبودن موضوع پایان نامه نمائید.

·در جلسه کمیته تخصصی گروه، عنوان پیشنهادی موضوع پایان نامه دانشجو، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی جهت تعیین نهایی استاد راهنما (با توجه به داشتن ظرفیت) توسط مدیر گروه به دانشجو ابلاغ خواهد شد.

·بعد از تصویب موضوع پایان نامه در کمیته تخصصی گروه و ابلاغ آن به دانشجو، بایستی ظرف مدت زمانی تعیین شده که توسط گروه مربوطه تعیین می گردد دانشجو اقدام به تالیف و آماده سازی پروپوزال نموده و به مدیر گروه تحویل نماید.

 

 

4). ارائه پروپوزال

پروپوزال فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که دانشجو می بایست با هماهنگی و تایید استادان راهنما و مشاور در خصوص موضوع پایان نامه موارد خواسته شده در آن از قبیل: بیان مساله، اهداف، روش کار، سوابق تحقیق و ... را به طور کامل و بر اساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل نماید. پروپوزال می بایست توسط استادان راهنما و مشاور به دقت مطالعه و بررسی شود و پس از تایید آن را امضاء نمایند. لازم به ذکر است که مبنای تصویب موضوع پایان نامه، همین فرم می باشد. 

تذکر : 

· امضاء اساتید به صورت کپی فکس اسکن (و از طرف) قابل قبول نمی باشد. 

· پروپوزال ناقص و بدون امضاء اساتید راهنما و مشاور تحویل گرفته نخواهد شد. 

نحوه دریافت فرم پروپوزال:
دانشجویان جهت دریافت فرم پروپوزال می بایست پس از مراجعه به وب سایت واحد، در قسمت تحصیلات تکمیلی بر روی لینک فرم پروپوزال کلیک نموده و مبادرت به دانلود آن نمایند.

 

 

 

نحوه تایپ پروپوزال 

به منظور جلوگیری از مسائل و مشکلات مربوط به قلم (فونت)، تمامی متن پرپوزال با استفــاده از فونت بی نازنین 14 نازک تایپ گردد و از به کار بردن سایر فونت‌ها خودداری شود. 

1- فونت متن : (B Nazanin)بی نازنین با اندازه 14 نازک( متن از سر خط شروع شود ) 

2- فونت عناوین بندهای پرپوزال ( تیترها ) :((B Nazaninبی نازنین با اندازه 14 نازک 

3- شماره صفحات : پائین وسط صفحه 

4- اعداد و شماره ها : فارسی 

5- فاصله بین خطوط : cm 1 

6- فونت متن جداول : B Nazanin (بی نازنین ) با اندازه11 نازک 

7- کلیه قلم های انگلیسی موجود در پرپوزال : Times New Roman با اندازه 14 

 

مدیر گروه در صورت رعایت فرمت پروپوزال و داشتن ظرفیت برای استاد راهنما و یا مشاور مربوطه، پروپوزال را جهت تصویب در گروه تخصصی ارائه می دهد. 

 

 

5).تصویب پروپوزال

 

مراحل تصویب پرپوزال به شرح زیر است:

الف ) تصویب در کمیته تخصصی گروه مربوطه ( تصویب اولیه )

ب ) تصویب در شورای پژوهشی ( تصویب نهایی و صدور ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه)

 

شورای پژوهشی، شورایی است که در خصوص تصویب نهایی پروپوزالهـا و صـــدور ابلاغیــه جهت استاد راهنما و مشاور و درخواستهای دانشجویان در خصوص تغییر عنوان پایان نامه هر ماه برگزار می گردد. بدیــهی است موضوع پروپوزال پس از تایید شورای پژوهشی قطعیت می یابد.

اعلام نتایج بررسی پروپوزالها در کمیته تخصصی گروه :

پس از طرح پروپوزالها در کمیته تخصصی گروه، نتیجه بررسی در صورتجلسه گروه تنظیم می گردد، لذا دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت پروپوزال خود می بایست به مدیر گروه مراجعه نمایند.

 

نتیجه نهایی بررسی پروپوزال در کمیته تخصصی گروه به شرح ذیل می باشد:

1- پروپوزال مورد تصویب قرار نگرفت

 

2- مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم مجددا" در گروه مطرح شود

 

3- مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم و تایید مدیر گروه مورد تصویب قرار گیرد

 

4- پروپوزال مورد تصویب قرار گرفت

 

 

پروپوزالها پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه(همراه با مستندات پروپوزال از قبیل: فرم الف ،فرم تکمیل شده پروپوزال،CD پروپوزال،فرم عدم تکرار عنوان پایان نامه به همراه ضمایم آن( ایران داک و سیکا)،کارنامه،امضاء استاد راهنما و مشاور در قسمتهای لازمه)، جهت تصویب نهایی به شورای پژوهشی واحد ارسال و در صورت تصویب، فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه و همچنین احکام اساتید راهنما و مشاور صادر می گردد.6).نگارش پايان نامه

پس از تأئید نهایی پروپوزالها در شورای پژوهشی واحد، اسامی دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده استاعلام می گرددو احکام اساتید راهنما و مشاور صادر می گردد. 

تذکر:مراجعه دانشجویانی که اساتید راهنما و یا مشاور آنها خارج از واحد بوده و هیچگونه همکاری با واحد رودسر و املش ندارند به کارشناس امور پایان نامه ها جهت دریافت احکام اساتید راهنما و مشاور پایان نامه و تحویل احکام به آنها ضروری است. 

·پس از اعلام اسامی دانشجویانی که پروپوزال آنها به تصویب نهایی رسیده است ،دانشجویان مذکور می توانند با رعایت موارد ذکر شده درفایل شیوه نگارش پایان نامه اقدام به تألیف پایان نامه خود نمایند. 

·ضروری استدانشجو فرم گزارش پیشرفت کار از پایان نامه خود را جهت بررسی و تأيیدبه استاد راهنما و مشاور تحویل نماید.

 

 

7).اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه و تعيين تاريخ دفاع 

دانشجویان کارشناسی ارشد 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ تصویب پروپوزال (ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه) در گروه تخصصی می توانند از پایان نامه خود دفاع نماینــد. توجه به این نکته ضروری است که دفاع دانشجو از پایان نامه قبل از موعد مقرر (6 ماه) ممنوع است.

*شرکت در جلسات دفاع3 دانشجوی کارشناسی ارشد با رشته تخصصی مرتبط برای دانشجویان مقطع ارشد الزامی است.*

 

 

 

 

عدم مراجعه به موقع دانشجو جهت دفاع :

طبق بخشنامه شماره 12579/73 مورخ 24/1/87 چنانچه مدت زمان انجام پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد بیش از یکسال به طول انجامد ، دانشجوی مذکور از سقف مجاز راهنمایی و مشاوره استادانراهنماو مشاورخارجخواهدشد.
توجه : شرط لازم در خصوص دفاع از پایان نامه ،اعلام نمره کلیه واحدهای درسی(دانشجویان ترم آخر) و اقدام جهت اخذ و یا تمدید

 واحد پایان نامه می باشد.
پس از تأئید و امضای استاد راهنما و مشاور در فرم اعلام آمادگی دفاع مبنی بر بلامانع بودن برگزاری جلسه دفاعیه، دانشجو بایستی با مراجعه به امور پایان نامه ها جهت انتخاب داور و دریافت حکم ابلاغیه داور و دریافت فرم داوری پایان نامه اقدام نماید.

 

 
 

تعيين تاريخ دفاع
·پس از اعلام نظر داور ،حوزه پژوهش مبادرت به اعلام و تعیین تاریخ دفاع دانشجو می نماید.
توجه : در صورتیکه اساتید راهنما ، مشاور و یا داور عضو هیأت علمی واحد رودسر و املش نیستند لازم است دانشجو پس از هماهنگی با ایشان ،تاریخی را که می توانند در واحد رودسر و املش جهت شرکت در جلسه دفاعیه حضور داشته باشند به اطلاع حوزه پژوهش برساند.
·ضروری استدانشجو در روز دفاع،یک نسخه CDحاوی چکیده پایان نامه خود در قالب Wordتحویل امور پایان نامه هانماید.

 8).برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

·به منظور برگزاری دقیق جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد، حضور افراد ذیل در جلسات دفاع ضروری است:

الف ) استاد (اساتيد) راهنما

ب ) استاد (اساتيد) مشاور

ج ) استاد داور

د) مدیر گروه و  مسئول امور پایان نامه ها به عنوان ناظر (بدون حق رای)
نکته مهم : جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بدون حضور استاد راهنما، و استاد داور رسمیت نخواهد داشت.

 

 

ارزشیابی پایان نامه:
پایان نامه توســط هیات داوران در 5 درجه ارزشــیابی شده و به هر درجــــه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.
فرم اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد شامل موارد اصلاحی است که طبق نظر کمیته ارزیاب در جلسه دفاعیه بایستی در پایان نامه اعمال گردد، لذا پس از برگزاری جلسه دفاع ضروری است دانشجو اصلاحات مورد نظر را اعمال نماید.

 

  

9).نمره نهايي پايان نامه

حداکثر نمره ای که در جلسه دفاع توسط اعضاء هیات داوری برای دانشجو تعیین می شود 18 از 20 می باشد. 2 نمره از 20 نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که پس از ارائه مدارک مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان نامه و با نظر شورای پژوهشی واحد بر اساس نوع و درجه مجلات اختصاص می یابد.

چاپ مقاله در مجلات نامعتبر شامل نمره و تشويقي نمي شود (بخشنامه 22598/70 مورخ 08/04/94)

با توجه به بخشنامه فوق موارد نامعتبر بودن یک مجله عبارت است از:

  1. مجله هایی که در زمینه های گسترده و غیر تخصصی مقاله می پذیرد.
  2. مجله هایی که در فهرست نشریات نامعتبر وزارتین هستند.
  3. مجله هایی که در فهرست ISI بدون ضریب تاثیر و پایگاه Scopus و دیگر پایگاههای معتبر نمایه می شوند اما فرآیند داوری و پذیرش مقاله در آنها بسیار کوتاه است و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می گیرد.
  4. مجله هایی که مقاله های چاپ شده در آن ها با زمینه فعالیت مجله هم خوانی نداشته و دامنه وسیعی از تخصص ها را در بر می گیرد.

 

تبصره 1: مجلاتی که دارای هریک از موارد چهارگانه فوق باشد مصداق مجله نامعتبر است.

تبصره 2: به مقالات یا دستاوردهای خارج از پایان نامه نمره ای تعلق نمی گیرد.

تبصره 3: در صورتیکه نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما و دانشجو در مقاله قید گردد به مقاله مذکور نمره ای اختصاص نمی یابد. 

تبصره 4: کنفرانس هایی که برگزار کننده آن شرکت ها و موسسات می باشند دارای اعتبار نیستند و شامل نمره نمی شوند. لذا برگزار کننده کنفرانس ها باید دانشگاه های دولتی و آزاد باشند.

 

 

 

 

 

نوع مقاله

 

حداکثر نمره برای هرمقاله

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI

2 نمره

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC(انتشارایران)

1 نمره

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات   علمی پژوهشی

5/1 نمره

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی _ترویجی

5/0 نمره

چاپ مقاله در کنفرانسهای بین المللی  معتبر خارج از کشور

1 نمره

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی فارسی زبان نمایه شده در ISC(انتشار ایران)

5/0 نمره

چاپ مقاله در  کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور 

5/0 نمره

اختراع ، اکتشاف ، نظریه علمی ، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللیو چاپ کتب علمی مرتبط

تا 2 نمره بسته به نظر گروه ارزیابی کننده


موارد قابل توجه در نگارش مقاله
·در این مقالات با توجه به موارد زیر چه نویسنده اصلی دانشجو باشد و چه استاد راهنما، الزاما باید فقط و فقط نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه باید برای معرفی نویسنده اول و مسئول بکار رود.

·کلیه مقــالاتی که ارائه میشوند، با عنــوان کامــل ‹‹ دانشگاه آزاد اســلامی ›› به زبانهای فارسی و انگلیسی و نیز نام واحد دانشگاهی معرفی شوند.

(به فارسی): دانش آموخته یا دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ............. ، واحد آستانه اشرفیه، دانشگاه آزاد اسلامی، آستانه اشرفیه، ایران

(به انگلیسی):  Department of..... , Astaneye Ashrafiyeh Branch, Islamic Azad University, Astaneye Ashrafiyeh, Iran

توجه شود کهدر ترکیب یاد شــده، هیچ یک از واژگـــان جابجا نشوند و از علامت های اختصاری مثل &به جای andیا Campusبه جای Branch یا دیگر موارد جایگزین استفاده نگــردد . همچنین از ذکر واژه Unitبه جای Branch خودداری گردد.
·در اين مقالات اگر استاد راهنما عضو هیات علمی واحد باشد الزاما بايد به عنوان نفر اول و نويسنده مسئول ذكر گردد. چنانچه استاد راهنما خارج از واحد باشد، به شرط آنکه نام واحد را به عنوان محل خدمت خود ذکر نماید به عنوان نفر اول و نویسنده مسئول خواهد بود در غیر اینصورت دانشجو نفر اول و نویسنده مسئول قلمداد می شود.
- مقالات غیر مستخرج از پایان نامه نویسنده اصلی دانشجو و یا اساتید راهنما و مشاور باشند.

- موارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن 2 نمره است.

بررسی دقیق مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است یا از آن پذیرش چاپ دریافت کرده است، بر اساس بخشنامه شماره 398365/79 مورخ 28/10/88 به عهده شورای پژوهشی واحد است و تا زمانی که اعتبار مجله توسط ایشان تایید نشده باشد مجله مورد نظر مورد پذیرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ شده یا پذیرش شده در آن، فارغ التحصیل شود یا نمرات چاپ مقاله را دریافت نماید. پس از مشخص شدن وضعیت مقاله دانشجو (ارائه مدارک مربوط به نگارش، پذیرش یا چاپ مقاله) فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامـــه توسط اداره پژوهشی تنظیم و پس از تایید استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی، نمره مربوط به مقاله یا مقالات ارائه شده با توجه به جدول ذیل مشخص و نمره نهایی (جمع نمره دفاع و مقاله یا ثبت اختراع) در فرم مربوطه درج می گردد.

ثبت نمره مقاله :
دانشجو موظف است مدارک لازم زیر را جهت ثبت نمره مقاله به امور پایان نامه ها تحویل دهد:
الف) ارائه گواهی پذیرش
ب) نسخه کامل چاپ شده مقاله به همراه صفحه فهرست و جلد مجموعه مقالات در مورد مقالات ارائه شده در همایش ها ،تصویر جلد مجله به همراه صفحه فهرست در مورد مقالات چاپ شده در مجلات
(در مورد مجلات علمی پژوهشی که با تآخیرزمانی به چاپ می رسند ارائه گواهی پذیرش که ممهور شده و به امضا سردبیر مجله رسیده است کافی می باشد).
ج)CD حاوی فرم الف و ب شامل اطلاعات مقالات ارائه و یا چاپ شده
د)تصویر جلد مجله و یا مجموعه مقالات همایش به همراه تصویر فهرست مقالات

ه)دریافت و تایپ فرم تایید مقالات مستخرج از پایان نامه از وب سایت دانشگاه

                                                                

 

 

 

انصراف از تهیه و ارائه مقاله :

در صورتی که دانشجو تمایلی برای نگارش، اخذ پذیرش و یا چاپ مقاله نداشته باشد می تواند با تکمیل فرم مربوطه انصراف خود را در این مورد اعلام نماید. در این صورت ارزیابی کیفی پایان نامه دانشجو حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر نمره 18 ارزیابی خواهد شد .

 

 

 

 

 

مهلت ارائه مقاله :

جهت تخصیص نمره به مقاله ، دانشجو موظف است حداکثر 6 ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به مقاله ( نسخه نگارش شده مقاله ، نامه پذیرش یا چاپ شده مقاله ) و اخذ تایید استادان راهنما و مدیر گروه در فرم مربوطه اقدام نماید، و سپس فرم را به امور پژوهشی تحویل دهد .

تمدید مهلت ارائه مقاله :

با درخواست دانشجو (تکمیل فرم مربوطه) و با در نظر گرفتن مراحل پیشرفت چاپ یا پذیرش مقاله و کیفیت و نوع مجله و با تایید شورای گروه تخصصی مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه این مدت می­تواند تا 6 ماه دیگر نیز تمدید شود مشروط بر اینکه از بازه زمانی لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول نگذرد و هیچ گونه منعی برای طولانی شدن روند فراغت از تحصیل دانشجو وجود نداشته باشد.

عدم ارائه به موقع مدارک مقاله:

بعد از مهلت داده شده (6 ماه) در صورت عـدم ارائه مدارک، شورای پژوهشی مجاز خواهـــد بود نمره کسب شده در جلسه دفاع را به عنوان نمره نهایی در صورتجلسه دفاع درج نماید و حــوزه پژوهش از پذیرش مــدارکی که احتمالا" بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو و یا گروه تخصصی مربوطه ارائه می شود معذور می باشد.  10). تسویه حساب نهایی 

 

·در ابتدا دانشجو بایستی نسبت به ثبت نمره نهایی پایان نامه خود اقدام نموده و سپس با رعایت موارد زیر اقدام به تهیه مجلد صحافی شده از پایان نامه نماید. 

پس از انجام اصلاحات نهایی طبق نظر کمیته ارزیاب در جلسه دفاعیه، دانشجو بایستی یک نسخه از پایان نامه خود را در قالب نسخه چاپی و یا در قالب ایمیل، به همراه فرم تأئید انجام اصلاحات پایان­نامه جهت تأئید و امضاء برای استاد راهنما و مشاور ارسال نماید. 

·پس از اخذ تأئید نهایی از اساتید راهنما و مشاور دانشجو اقدام به تهیه 4 نسخه صحافی شده(به صورت دورو) با رعایت موارد مطروحه در فایل شیوه نگارش پایان نامه جهت ارائه به 1- استاد راهنما 2- مشاور 3- کتابخانه دانشگاه (2 نسخه)و 4عدد CD که هر یک حاوی یک فایل Word، یک فایل Pdf از کل پایان نامه و فرم حاوی اطلاعات پایان نامه (فرم ب به صورت فایل Word) می باشند.
(بدیهی است در صورتیکه استاد راهنما و یا مشاور تمایل به دریافت
CD از پایان نامه داشته باشند از تعداد مجلدها کاسته می شود. لذا قبل از اقدام به تهیه مجلدها این مورد را با استاد راهنما و مشاور هماهنگ فرمائید).
توجه: در صورتیکه فرم تعهد اصالت پایان نامه و فرم منشور اخلاق پژوهش طبق ترتیب ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه در مجلد قرار داده نشده باشد،نسخ صحافی شده تحویل گرفته نخواهد شد.
نکته 1:هر
CD حاوی یک فایل WORD ، یک فایل PDF و فرم حاوی اطلاعات پایان نامه (فرم ب به صورت فایل Word) از کل پایان نامه می باشد.
 نکته2 : فرم تحویل نسخه های پایان نامه جهت دانلود در سایت قرار داده شده است، در مورد اساتید خارج از واحد (اساتیدی که در واحد رودسر و املش حضور ندارند) دانشجو موظف است قبل از مراجعه به واحد رودسر و املش جهت تسویه و تحویل نسخ، مجلدهای پایان نامه مربوط به این دسته از اساتید را به ایشان تحویل و ردیف مشخص شده در این فرم را به امضاء ایشان برساند.
دانشجو بایستی هنگام مراجعه به دانشگاه جهت تسویه حساب فرم انجام اصلاحات پایان نامه خود را که به تأئید و امضاء اساتید راهنما و مشاور رسیده است به همراه داشته و به امور پایان نامه ها تحویل دهد
.


 تعهدنامه اصالت پایان نامه

فرم انصراف از مقاله

فرم تائید پایان نامه توسط داور

دانلود فرم الف

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم گزارش پیشرفت کار(فرم شماره 5)

فرم تکراری نبودن موضوع پایان نامه

فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه

راهنمای بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه

فرم تقاضای تعیین استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تایید حضور در جلسات دفاع

فرم 11

فرم ب

فرم شماره 2

فرم درخواست دفاع به همراه راهنما


 

 

 

باآرزوي موفقيت روز افزون شما


گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستانه اشرفیه


ارسال مطلب برای دوستان

لطفا در هر خط یک آدرس ایمیل بنویسید .

ارسال برای دوستان