کارشناسی پیوسته

کد : 10022بازدید 4519 بارمطلب قابل چاپ

لیست رشته های کارشناسی پیوسته دایر در واحد

کارشناسی پیوسته

 کد رشته

1

شیمی - کاربردی

30303

2

مهندسی معماری

60202

3

مدیریت دولتی

21210

4

حسابداری

21301

5

علوم آزمایشگاهی - دامپزشکی

10602


ارسال مطلب برای دوستان

لطفا در هر خط یک آدرس ایمیل بنویسید .

ارسال برای دوستان