اطلاعات تماس

کد : 10016

 

 

آدرس : آستانه اشرفیه ، میدان جمهوری ، بلوار معین، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات تماس : 42125030-013


تلفن های مستقیم :

آموزش :42125169-013 

معاونت :42137492-013 

امورمالی :42125030-013 

دفتر ریاست : 42136030-013

فاوا :42135747-013

اطلاعات(نگهبانی) : 42125030-013

دبیرخانه (فکس) : 42135756-013


Email : astanehiau@gmail.com

Email : ict@asaiau.ac.ir