اطلاعات تماس

کد : 10016

 

 

آدرس : آستانه اشرفیه ، میدان جمهوری ، بلوار گلها ، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات تماس : 42125030-013


تلفنهای مستقیم:


 

آموزش : 42125169-013

معاونت آموزشی : 42135767-013

امورمالی : 42135757-013

دفتر ریاست :  42126030-013

فاوا : 42135747-013

اطلاعات (نگهبانی) : 42125030-013

دبیرخامه(فکس) : 42135756-013

 

Email : astanehiau@gmail.com

Email : ict@asaiau.ac.ir