معاونت

کد : 10009بازدید 2853 بار

نام و نام خانوادگی:احمد رمضانی قاسم آباد

شماره تماس :

013- 42137495

 

 

 

 

 


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

 

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

مشخصات فردی:

نام و نام خوانوادگی:  احمد رمضانی قاسم آباد         

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی                     مدرک تحصیلی  : (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی)

 

مرتبه علمی: مربی                                                

ایمیل:  ramezani_gh52@yahoo.com