معاونت

کد : 10009بازدید 3048 بار

نام و نام خانوادگی:   احمد رمضانی قاسم آباد

 

آدرس پست الکترونیکی:

ramezani_gh52@yahoo.com 

شماره تماس :

013- 42137495


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

 

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

مشخصات تحصیلی:

 

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی                     مدرک تحصیلی  : (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی)

 

مرتبه علمی: مربی                                                

ایمیل:  ramezani_gh52@yahoo.com