معاونت اداری مالی

کد : 10008بازدید 2110 بار

نام و نام خانوادگی:  حبیب ابراهیمی

 

آدرس پست الکترونیکی:

M.Edary.mali@asaiau.ir  

شماره تماس :

013-42135758

 

 

 

 

 

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

 

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar