ریاست

کد : 10007بازدید 5424 بار

نام و نام خانوادگی:   دکتر سیدعلی مجیدی

 

آدرس پست الکترونیکی:

salimajidi@gmail.com  

شماره تماس :

013-42126030

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: استادیار

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

 

 

 جهت مشاهده روسای پیشین کلیک نمایید