ریاست

کد : 10007بازدید 3275 بار

نام و نام خانوادگی:   دکتر محمدنقی صفرزاده

 

آدرس پست الکترونیکی:

mnsafarzad@gmil.com  

شماره تماس :

013-42126030

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی: زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

مرتبه علمی: دانشیار

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

 

 

روسای پیشین واحد : 

اسدالله سقطی جلالی

از سال 1386 الی 1389

قربان اصغرنیا

از سال 1389 الی 1394

مظاهر زمانی

از سال 1394 الی 1397